حراج استون شمشیری

حراج سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

بورس انواع سنگهای بارخانه ای و پکی

فروش عمده و کلی سنگ های قیمتی  و نیمه قیمتی

بورس انواع سنگهای جواهری و اصل

تنوع بی نظیر در سنگ های بندی و ریسه

سنگهای کلکسیونی عالی از خرجکارها و

انواع و اقسام طرح ها و رنگ ها

مرکز پخش سنگ و نقره شمشیری