ریسه سرای شمشیری

بخش عظیمی از ریسه های سنگی تنوع بیش از اندازه ریسه

و بندی سنگ های طبیعی قیمتی و نیمه قیمتی و مصنوعی

ریسه سنگ 

ریسه حدید

ریسه کریستالی

بخش ریسه سرای ما :

مجموعه زیادی از ریسه های زینتی.تزئینی.

شیشه ای.قیمتی.نیمه قیمتی.طبیعی.مصنوعی است

که شامل ریسه سنگ های زیادی از جمله:

ریسه عقیق.ریسه عقیق سلیمانی.ریسه هفت چاکرا.

ریسه جید.ریسه لاجورد.ریسه جاسپر.ریسه منجوق.

ریسه کریستال.ریسه ام البنین.ریسه مرجان پرورشی و …..

این دسته از سنگ ها

مخصوص ساخت دست بند. گردنبند.تسبیح

مناسب برای ساخت اویز برای سنجاق روسری و شال

مرکز پخش سنگ و نقره شمشیری