اویز نقره: ذوب کردن نقره و حالت دادن ان به شکل اویزها و پلاک های مختلف

با انواع سنگ های جواهری ، قیمتی ،

کریستالی ، چشم ببر ، چشم گربه ، عقیق

هیچ محصولی یافت نشد.