نمایش دادن همه 4 نتیجه

تامبل عقیق کبود

3,000 تومان
تامبل عقیق کبود شامل عقیق های کبودرنگ با ابعاد و تراش های نامنظم آماده سوراخ کاری و ساخت آویز سفارش

تامبل اماتیست

3,500 تومان
تامبل اماتیست *سفارش سیوراخ کاری *سفارش ساخت اویز

تامبل چشم ببر

3,500 تومان
تامبل چشم ببر تامبل سنگ اصل چشم ببر قهوه ای *سفارش سوراخ کاری پذیرفته می شود *سفارش ساخت اویز پذیرفته

تامبل کوارتز

3,500 تومان
تامبل کوارتز *سفارش سوراخ کاری *سفارش ساخت اویز