محصولات پیشنهادی

نمایش 1–9 از 206 نتیجه

نمایش 18 24

{پک نگین یاقوت کبود}

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
{پک نگین یاقوت کبود} کد محصول: 14039 تراش: دست نوع تراش: فست اوال وزن محصول: 7.5 وزن کل: 7.5 قیراط

(پک نگین یاقوت کبود)

قیمت اصلی 1,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
پک نگین یاقوت کبود کد محصول: 1075 تراش: دست نوع تراش: دامله وزن محصول: متفاوت وزن کل: 15 قیراط سایز:

(پک جاسپر)

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.
پک جاسپر کد محصول: 14003 تراش: دستگاه نوع تراش: بیضی وزن محصول: متفاوت وزن کل: 107 گرم سایز: متفاوت تعداد:

(پک جاسپر گلکسی اشکی)

قیمت اصلی 1,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 950,000 تومان است.
پک جاسپر گلکسی اشکی کد محصول: 1026 تراش: دست نوع تراش: مثلثی وزن محصول: متفاوت وزن کل: 145 گرم سایز:

(پک یاقوت کبود)

قیمت اصلی 2,280,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,700,000 تومان است.
پک یاقوت کبود کد محصول: 1061 تراش: دست نوع تراش: اوال وزن محصول: متفاوت وزن کل : 38 قیراط سایز:

{پک نگین یاقوت سرخ}

قیمت اصلی 2,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,410,000 تومان است.
{پک نگین یاقوت سرخ} کد محصول: 1077 تراش: دست نوع تراش: متفاوت وزن محصول: متفاوت وزن کل: 47.5 قیراط سایز:

(پک نگین یاقوت سرخ)

قیمت اصلی 3,510,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,047,000 تومان است.
پک نگین یاقوت سرخ کد محصول: 1068 تراش: دست نوع تراش: بیضی وزن محصول: متفاوت وزن کل:58/5قیراط سایز: متفاوت تعداد:

{پک یشم}

قیمت اصلی 1,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.
{پک یشم} کد محصول:14077 تراش: دست نوع تراش:بیضی = 1 عدد مربعی وزن محصول: متغیر وزن کل:51 سایز: درهم تعداد:12

(پک نگین لعل دامله)

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
پک نگین لعل دامله کد محصول: 14080 تراش: دست نوع تراش: بیضی وزن محصول: متفاوت وزن کل: 11.8 گرم سایز: