انیکس

هیچ محصولی یافت نشد.

انیکس چیست?

نوعی سنگ معدنی لایه لایه است که بر پایه سیلیکات شکل گرفته شده

بشرقرن ها است که از این گوهر گرانبها در ساخت جواهرات زینتی استفاده می کند

که بیشتر اونیکس‌های سیاه موجود در بازار از سنگ‌های مصنوعی هستند.

چون انیکس سیاهِ طبیعی بسیار کمیاب است.

خواص این سنگ

نیرو بخشی

کاهش دهنده فشار های روحی و عاظفی

افزایش اعتماد به نفس و اطمینان خاطر

بهبود دهنده اختلالات شنوایی و ناراحتی گوش

موجب افزایش قدرت و تصیم گیری

کاهش تنش،نگرانی،اضطراب

امید به زندگی

جسارت،صبر،استقامت را افزایش میدهد

چگونگی تشکیل سنگ کمیاب

سنگ اونیکس از ذخایر سیلیکا در

منافذ گدازه های آتشفشانی تشکیل می شود