نمایش یک نتیجه

ریسه جید عقیق

50,000 تومانریسه ای
ریسه جید عقیق عقیق یا آگات از سنگ های نیمه قیمتی و جزو کانی هایی است عقیق سنگی سیلیسی و نوعی