نمایش یک نتیجه

سودالیت طرح ریخته

56,000 تومانریسه ای
سودالیت طرح ریخته سنگ سودالیت نوعی سنگ قیمتی به رنگ ابی  است که نام خود را از سدیم موجود در