نمایش یک نتیجه

ریسه یاقوت کبود

37,000 تومانریسه ای
ریسه یاقوت کبود رنگ این جواهر عمدتا نیلگون بوده و درخشندگی و چمک آبی رنگ آن هر دلی را شیفته