#سنگ

نمایش 1–9 از 51 نتیجه

نمایش 18 24

تامبل سنگ رزکوارتز10

250,000 تومان
تامبل سنگ رزکوارتز10 کد محصول:2037 نوع تراش:دفرمه طبیعی وزن کل:100گرم تعداد:حدود10عدد توضیحات: نکته سایزها و وزن سنگ ها متفاوت میباشد

(تامبل سنگ کوارتز)

1,100,000 تومان
(تامبل سنگ کوارتز) کد محصول:2037 نوع تراش:دفرمه طبیعی وزن کل:500گرم تعداد:حدود50عدد توضیحات: نکته سایزها و وزن سنگ ها متفاوت میباشد

تامبل سنگ کوارتز

1,900,000 تومان
تامبل سنگ کوارتز کد محصول:2037 نوع تراش:دفرمه طبیعی وزن کل:1000گرم تعداد:حدود100عدد توضیحات نکته سایزها و وزن سنگ ها متفاوت میباشد

تامبل سنگ سیترین+100

300,000 تومان
تامبل سنگ سیترین+100 کد محصول:2046 نوع تراش:دفرمه وزن محصول:حدودا 1گرم وزن کل:100گرم تعداد:حدود100عدد توضیحات:تامبل سنگ سیترین ارسال بصورت درهم به

تامبل سنگ سیترین ریز

600,000 تومان
تامبل سنگ سیترین ریز کد محصول:2046 نوع تراش:دفرمه وزن محصول:حدودا 1گرم وزن کل:200گرم تعداد:حدود200عدد توضیحات:تامبل سنگ سیترین ارسال بصورت درهم

تامبل عقیق آبی+25

230,000 تومان
تامبل سنگ عقیق آبی+25 کد محصول:2042 نوع تراش:دفرمه وزن محصول:حدودا 4گرم وزن کل:100گرم تعداد:حدود25عدد توضیحات:تامبل عقیق آبی ارسال بصورت درهم

تامبل سنگ عقیق آبی+125

1,000,000 تومان
تامبل سنگ عقیق آبی+125 کد محصول:2042 نوع تراش:دفرمه وزن محصول:حدودا 4گرم وزن کل:500گرم تعداد:حدود125عدد توضیحات:تامبل عقیق آبی ارسال بصورت درهم

تامبل سنگ عقیق آبی

1,800,000 تومان
تامبل سنگ عقیق آبی کد محصول:2042 نوع تراش:دفرمه وزن محصول:حدودا 4گرم وزن کل:1000گرم تعداد:حدود250عدد توضیحات:تامبل عقیق آبی ارسال بصورت درهم

آویز درهم سنگ فلورین

150,000 تومان
آویز درهم سنگ فلورین کد محصول: 8008 نوع تراش:دفرمه طبیعت وزن محصول: متفاوت وزن کل:100گرم تعداد:حدود 4عدد توضیحات:آویز سنگ فلورین