نمایش 1–9 از 14 نتیجه

تامبل عقیق کبود

3,000 تومان
تامبل عقیق کبود شامل عقیق های کبودرنگ با ابعاد و تراش های نامنظم آماده سوراخ کاری و ساخت آویز سفارش

تامبل اماتیست

3,500 تومان
تامبل اماتیست *سفارش سیوراخ کاری *سفارش ساخت اویز

منشور لعل صورتی

25,000 تومان
منشور لعل صورتی(سنتاتیک) سفارش سوراخ کاری سفارش ساخت اویز

منشور فیروزه

25,000 تومان
منشور فیروزه(طرح) *سفارش سوراخ کاری *سفارش ساخت اویز  

منشور فیروزه

25,000 تومان
منشور فیروزه(طرح) *سفارش سوراخ کاری *سفارش ساخت اویز  

تامبل چشم ببر

3,500 تومان
تامبل چشم ببر تامبل سنگ اصل چشم ببر قهوه ای *سفارش سوراخ کاری پذیرفته می شود *سفارش ساخت اویز پذیرفته

تامبل کوارتز

3,500 تومان
تامبل کوارتز *سفارش سوراخ کاری *سفارش ساخت اویز